MESTERDirektoratet for Byggkvalitet

Total Rehabilitering

tr_main1

Vesterhav Bygg har bred kompetanse innen rehabilitering og reparasjoner.

Vi utfører alle typer oppdrag – totalrehabilitering av eneboliger, kjeller leiligheter, leiligheter, utskifting av vinduer, legging av ny takstein, oppløft av tak, ombygging etc.

For mer info, kontakt:

post@vesterhavbygg.no