MESTERDirektoratet for Byggkvalitet

Nybygg/Tilbygg

ntfoto1

Vesterhav Bygg AS  utfører tømmerarbeidet på nybygg/ tilbygg/ påbygg som eneboliger, tomannsboliger, rekkehus, hytter, garasjer, skoler.

For mer info, kontakt:

post@vesterhavbygg.no