MESTERDirektoratet for Byggkvalitet

Tjenester

Vi er et totalentreprenør byggefirma som utfører små og store oppdrag, gjerne til fast pris.

Vi påtar oss alt i byggeprosessen fra prosjektering og søknad til ferdig bygg.

Vesterhav Bygg består av mer enn 30 håndverkere og fagfolk som er vant til å jobbe sammen i team.