MESTERDirektoratet for Byggkvalitet

Tak konstruksjon - Tømrer og tak arbeid i Kong Oscars Gate

Rehabilitering av bygning fra 1750 med krav fra byantikvaren om å beholde datidens bærekonstruksjon.

_kong_oscar_gate