MESTERDirektoratet for Byggkvalitet

Mesterbrev

mester_merketArbeid gjort av en mester bygger på gode håndverkstradisjoner.

Mesterbrev er en lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og er høyeste utdannelse i håndverksfagene. En mester har rett til å ha lærlinger i faget og drive opplæring av disse frem til fag- eller svenneprøve.

I kraft av sin kompetanse ivaretar en mester miljømessige hensyn ved utførelse av håndverkstjenester.